Kroppen är en fantastisk manick

Människan har genom alla tider utsatt sig för en hög arbetsbelastning. Idag ser arbetssituationerna dock annorlunda ut. Vi har en mer stillasittande vardag och utsätter oss för en extremt hög tillgänglighet till vår omvärld via bland annat de sociala medierna. Den tid vi tidigare avsatte för egen tid eller familjetid delar vi nu med många andra via Facebook, bloggar och twitter. En del upplever det som avkoppling att sitta och arbeta eller surfa på nätet framför kvällen tv-underhållning samt att avsluta och börja dagen med att läsa av sin jobb-mail. Vilan och återhämtningen får dessvärre motsatt effekt. I det samhälle vi lever i idag prövas våra biologiska system.

Vi vet att kroppen rent biologiskt vill röra på sig. Kroppen är en fantastisk manick som gillar att utmanas i flera dimensioner. I våra biologiska system behöver vi känna fara och hot liksom vi behöver vila och återhämta oss. Man kan jämföra det med en EKG-kurva där kroppen behöver sina toppar och dalar. Kroppen och knoppen älskar påfrestningar under förutsättning att den får återhämtning. Att träna har därför blivit ett av våra nya sätt att hålla koll på vårt biologiska system. Det är bra.

Vi vill dö friska

I våras frågade omvärldsanalysföretaget Kairos Future svenska folket i åldern 35-75 år hur man tänker om sin framtid som äldre. Det visade sig att i alla åldersgrupper drömmer man om att vara frisk när man tänker på sin framtid som äldre. I undersökningen konstaterar man att hälsa har gått från att handla om att undvika sjukdom till att må bättre än bra. Vi ställer högre krav på hälsan än tidigare.

Människan genomlever just nu en dramatisk livsstilsförändring. Förutsättningarna förändras i och med att vi blir allt fler invånare och får en medellivslängd som bli högre när varannan 2-åring beräknas bli över 100 år. Svenska folket är en välmående befolkning. Medellivslängden är det mest använda måttet på hur folkhälsan utvecklas. Det används ofta när man jämför olika länder. I ett internationellt perspektiv är medellivslängden hög i Sverige. Svenska män medellivslängd är bland de högsta i världen och svenska kvinnors medellivslängd är bland de tio högsta i världen. Medellivslängden för män är idag 79,55 år och för kvinnor 83,45. Medellivslängden beräknas bli ännu högre.

De vanligast dödsorsakerna i Sverige är hjärt- och kärlsjukdomar samt cancer. Med stigande ålder ökar riskerna för att avlida i dessa sjukdomar. Under de senaste femtio åren har dödsorsaksmönstret förändrats. Risken för hjärt- och kärlsjukdomar har minskat medan antalet personer per 100 000 invånare som dör i cancer inte har minskat. Hjärt- och kärlsjukdomarna kommer i högre ålder än förut. Genetisk ärftlighet är en riskfaktor som individen kan lära sig att förhålla sig till. Ett flertal studier visar att en aktiv livsstil är den viktigaste friskfaktorn för att motverka alternativt förskjuta dessa folksjukdomar framåt i tiden.

I framtidens ledarskap kommer du och jag utmanas. Det är bra.

Arbetsmöte med mig själv

Att träna ger mig friheten och möjligheten till egen tid. När jag väljer den individuella träningen kan det bli den enda stunden på en hel dag eller en vecka då jag inte kommunicerar med andra. Dessutom anses det legitimt av andra att jag tränar, vilket skapar ännu bättre förutsättningar att ge mig själv en paus. En paus med tid för egna tankar.

Att hinna tänka en tanke klart ger mig möjligheter till fördjupad utveckling. Det är bra.

Ny tränings- och livsstilsrapport

Idag släpper jag en helt ny tränings- och livsstilsrapport. Dagens Nyheter Insidan är först ut med en artikelserie. Under de närmaste veckorna kommer du kunna hänga med när jag berättar om de olika delarna i rapporten. Jag delar med mig av reflektioner och tankar här under annas tankekedja. För dig som vill läsa hela rapporten nu, behöver du inte vänta. Du hittar den här!

Dags att komma ut

Nu är det dags för mig att komma ut igen. Efter drygt fem månader av tankearbete och skrivande öppnar jag nu denna blogg som ett fönster mot omvärlden. Här kommer jag dela med mig av mina tankar och spaningar. Stort fokus kommer ligga på det som attraherar mig mest just nu, nämligen framtidens ledarskap. Låt oss spana tillsammans, både inåt och utåt. Det kommer säkert bli spännande.