Vi är i ett värderings- skifte

Socialismens tidsanda präglade helt naturligt 60- och 70-talet. Kapitalismen nådde sin kulmen under 90-talet och präglar fortfarande vår vardag. Allt har sin tid och en ny tidsanda växer sig nu allt starkare. Jag vill kalla den nya tidsandan för Ekoismen.

Under de senaste åren har jag tagit del av en stor mängd organisationers verksamhetsplaner, målformuleringar och visioner. Den nya formuleringen som i stort sett alla har fört in i sina strategidokument är hållbar utveckling. Hållbar på så sätt att man vill bedriva verksamheten i hållbar utveckling med hänsyn tagen till sin omvärld samt att den interna verksamheten ska upplevas hållbar i flera dimensioner. (Motsvarande ord i strategidokumenten i början av 00-talet var att man förde in orden mötesplats och världsklass eller världsbäst.)

Enligt Wikipedia betyder ekologi vetenskapen som behandlar samspelet mellan de levande organismerna och den miljö de lever i.

I en allt tuffare och hårdare värld söker vi meningsfullhet, det äkta och det naturliga. Ord som varför för att känna förståelse och ursprung är viktiga för oss.

Intresset för ekologi och klimat är stort i hela världen. Därför är det också helt naturligt att vi under 00-talet tagit egna initiativ för att utveckla oss till hållbara människor. Vi tränar ekologiskt därför att vi vill känna oss hållbara och leva ett meningsfullt liv. I framtiden kommer vi utveckla nya och ännu mer raffinerade sätt för att på riktigt känna oss som levande organismer i den miljö vi lever i.

Ekoismens tidsanda är här.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s