Din livsstil berättar vem du är och vad du vill stå för

Den starka hälsotrenden går nu in i en förnyad utvecklingsfas. Det sker en ytterligare fördjupning.

Nu vill vi gå all in med det vi gör. Vi vill att vår livsstil ska andas och prägla hela vårt väsen. Vi väljer att visa vem vi är och vad vi vill stå för genom ännu fler medvetna beslut; vad vi äter för mat, vilka kläder vi köper, hur vi tränar och i vilka sammanhang vi vill befinna oss i.

Vi söker enkelheten och gör ännu fler medvetna beslut.Vi vill ta ett stort ansvar för att hålla oss friska och vill försöka bidra till att lämna efter oss en hållbar värld till de generationer som kommer efter. Slit- och slängkulturen berör oss alla. För företag och organisationer kommer det bli extremt viktigt att hantera för att bibehålla eller bygga förtroende hos konsumenterna. Ett genuint och äkta strategiarbete bygger den trovärdigheten.

2013 går vi all in i det vi gör. Ekoismens tidsanda är här.

Svensk Idrott utmanas

Av tradition ligger stort fokus på tävling och prestation bland Sveriges idrottsföreningar. Drömmen om att få håva hem ädla medaljer till svenska folket är en drivkraft som kan få förödande konsekvenser i ledarskapet. Debattartikeln i Svenska Dagbladet igår visar på detta. Idrottsläkaren Klas Östberg med flera presenterade alarmerande uppgifter om hur barn slås ut från idrotten på grund av föreningarnas elitsatsningar och vad det får för konsekvenser för barnen. Detta följdes också upp med debatt i Sveriges Radio P1 igår och TV4 Nyhetsmorgon i morse.

Fakta är att sedan år 2000 har 45 procent av idrottens 69 specialidrottsförbund tappat medlemmar. 21 procent har en stillastående medlemsutveckling. När antalet medlemmar i en organisation sjunker och när man inte lyckas behålla ungdomarna händer något med ledarskapskulturen. Prestationskraven ökar.

Det finns bara en organisation inom Svensk Idrott som skiljer sig från alla andra, Friskis&Svettis. Under samma period som 2/3 av specialidrottsförbunden tappade medlemmar eller hade en stillastående medlemsutveckling ökade Friskis&Svettis med 145 procent, dvs 300 000 fler medlemmar. Friskis&Svettis är en renodlad träningsorganisation med fokus på lust och glädje.

Medan de traditionella idrottsföreningarna inte har lyckats inspirera sina unga medlemmar till lustfylld och prestationsfri träning har Friskis&Svettis blivit den nya ungdomsgården för träningsglada tonåringar.

De traditionella idrottsföreningarna står inför tuffa utmaningar att utveckla sin ledarskapskultur.

Jag får ont i magen

I morse retweetade jag följande inlägg på twitter från Röda Korsets generalsekreterare Ulrika Årehed, Ännu en gång är jag enda kvinnan vid bordet i ett fullspäckat mötesrum. Viss förändring tar alldeles för lång tid.

Inom en timme hade Elisabeth Dahlin, generalsekreterare för Rädda Barnen, svarat ja, definitivt! Och ser man bara likadana omkring sig så blir den som inte ser likadan ut gökungen.

Det känns som att ytterligare kommentarer inte är nödvändigt.

Inspirera mig med din passion

Traditionellt kan man dela in svenska folkets träningsvanor i fyra grupper: elit, livsstil, skulle vilja och inaktiva. Beroende på livssituation kan man glida mellan grupperna. Under de senaste åren har ytterligare en grupp etablerats, de nya elitmotionärerna. Fyra grupper har blivit fem.

Elitmotionärerna är oftast i åldern 30-50 år och är en målgrupp som vill träna, äta och sova som en elitidrottsman/kvinna. Träningsmängden är periodvis extrem. Man kan följa elitmotionärernas tider, placeringar, hur de tränar och vilken utrustning de använder på Facebook, bloggar och twitter. Det är idag helt naturligt att ta med sina tävlingsmeriter i sitt CV. Att träna målmedvetet och målinriktat uppfattas att man har en god förmåga till struktur, handling och måluppfyllelse. Särskilt i chefsbefattningar.

De topptränande cheferna får ibland nya spännande idéer hur de vill utveckla en träningskultur på sin arbetsplats. Inledningsvis upplever de att de får ett positivt mottagande. Lite senare upptäcker de dock att de inte får den förväntade positiva effekten från alla medarbetare.

Detta är helt naturligt eftersom det på en arbetsplats finns medarbetare från minst fyra av grupperna (inte så vanligt med elit). De inaktiva förstår inte chefens nya ansats. De som skulle vilja träna är positiva i början men känner sig sedan pressade hur de egentligen ska hinna. De som har träning som sin livsstil hänger på om aktiviteten passar in i deras vardagsträning och de likasinnade elitmotionärerna anser att idén är lysande. Chefen blir frustrerad av att inte få med alla.

Det här kan du göra om du är chef/ledare och tillhörande gruppen elitmotionärerna…

Jag som träffar dig blir inspirerad av din eufori och av den passion jag känner att du förmedlar av ett lyckat träningspass eller när du uppnår dina fastställda mål. Men. Jag vill inte börja träna med dig och tävla med dig. Fortsätt att inspirera med din passion och låt mig vara aktiv  på det sätt som jag gillar mest.