Mjuka hållbara grejer

Hållbar utveckling, hållbart samhälle, hållbart ledarskap, hållbar medarbetare, hållbar hälsa, hållbar arbetsmiljö, hållbar fritid, hållbar värld, hållbar livsstil etc. Nu är hållbarhetsbegreppen här och de sprider sig som en löpeld.

Under det här året kommer garanterat de flesta arbetsplatser beröras av någon eller några av hållbarhetsbegreppen. Många organisationer kommer också lägga till en ny rubrik i sina kommande affärsplaner, verksamhetsplaner eller strategidokument som beskriver hur man arbetar för en hållbar utveckling. Det är varumärkesbyggande.

Enligt Wikipedia betyder hållbar livsstil, en livsstil där människor och miljö harmoniserar med varandra genom teknologi, ekonomi och individuella kraftansträngningar. En hållbar livsstil innebär en medveten livsstil där personligt ansvar gentemot andra människor och annat liv är en självklarhet.

Under många år har Sveriges arbetsplatser haft fullt fokus på att utveckla en strategi för hållbar teknologi och hållbar ekonomi. Miljöstationerna på arbetsplatserna är inredda, påminnelselapparna om att släcka lampan när man går från toaletten eller lämnar konferens- rummet sitter uppe och som avsändare på e-posten påminns vi om att inte skriva ut dokumenten på papper i onödan. Vi påminns om att tänka på naturen. Vi uppmanas att tänka på miljön.

Det är ju också helt naturligt. Det är enklare för en arbetsgivare att utveckla förbättrade rutiner för de hårda grejerna, teknologin och ekonomin, än för de mjuka grejerna (människorna).

Men nu är det alltså dags. Nu är det dags att kavla upp ärmarna för att med lust och passion hugga tag i de mjuka grejerna. Det kommer bland annat komma till uttryck i hållbar hälsa, hållbart ledarskap och hållbara medarbetare. Det kommer således beröra dig och vilken livsstil du medvetet väljer, präglat av ditt personliga ansvar. Egentligen innebär detta alltså vilken miljö du bjuder dig själv på idag och vill erbjuda inne i din egen kropp i framtiden. Hur du energisnålar, sopsorterar och skapar återvinning på bästa sätt för dig själv. Inne i din egen kropp. Inne i din egen knopp.

Jag säger bara, ta initiativet före chefen kommer och knackar på din rygg och lite trevande inleder: ”Jo, du vi skulle behöva snacka om det här med din hållbara hälsa…..”

Sjunga på jobbet är okej, men inte på fritiden

Uppdelningen av vilka aktiviteter man får göra och inte får göra med sitt friskvårdsbidrag är märklig. Exempel på aktiviteter som är okej enligt Skatteverkets hemsida är tai chi, rosenterapi, jazzdans, tennis, spinning, styrketräning, volleyboll, bowling, folkdans, kinesiologi, floating rest, squaredance, gymnastik, information om stresshantering, fotvård och handboll.

Exempel på aktiviteter som inte ryms inom regelverket är anmälningsavgifter till motionslopp, träning med personlig tränare, ridning, golf, klättring, segling samt utrustning för den enklaste hemmaträningen stavgång, jogging, cykling eller skidåkning. Att sjunga i kör på arbetsplatsen är okej men inte med körkompisarna på fritiden.

Erfarenheten visar att den äldre generationen är mer nöjd med friskvårdsbidraget än den yngre generationen. Vill man attrahera ännu fler i den yngre generationen kan inte listan med aktiviteter upplevas förlegad. Jag kan konstatera att med tanke på hur snabb träningsutvecklingen är idag kommer det inte finnas några möjligheter att försöka hålla en uppdaterad aktivitetslista.

Det finns en stor mängd aktiviteter som svenska folket utövar idag och som inte ryms inom regelverket. Alla har sina individuella behov hur man vill bibehålla eller uppnå en god hälsa. I framtiden måste regelverket öppnas upp för en bättre individualisering. När regelverket blir mindre krångligt blir alla en vinnare.