Om att leda glocalt

Man kan bländas av det stora. De stora mötena, de många idéerna, de stora visionerna och de stora planerna. Det magnifika gör att man rycks med och får känslan av att man vill vara nära den energi som utvecklas.

Men mitt i det stora är det i det lilla som allt sker. I mötet med varje enskild individ sker ett utbyte där du får möjligheten att inspirera och visa förtroende för de stora idéerna och de stora planerna. Du använder din kunskap om verksamheten och adderar till ditt unika ledarskap. Du ger av dig själv.

När du lyckas tänka och känna globalt och samtidigt agera lokalt kommer du upplevas som en ledare med hög närvaro. Du väljer och utser en ledning som du vet kan förstärka den känslan och som gör alla i ledningen ännu bättre.

Det som du får tillbaka är en kraft som berör. Då uppstår en känsla som gör att man vill uppleva den igen och igen. Då leder du glocalt. Det är stort.

LYCKA

Vi blir lyckliga av att ha kul på jobbet. Vi blir olyckliga av stress hemma. Det visar Nordens största lyckoundersökning, Wise Happiness.

Tidigare i år genomförde HR-koncernen Wise Group en undersökning bland över 5 000 kvinnor och män i åldern 18-74 år i Sverige och Danmark. Årets resultat visar att det viktigaste är att ha kul på jobbet. Förra året var det viktigaste utvecklingsmöjligheterna.

I deras undersökning från 2012 kunde man konstatera att hälsa var den absolut viktigaste drivkraften bakom vår lycka. Därför valde man att borra djupare i den frågan i år. Man ville helt enkelt identifiera de positiva drivkrafter som vi behöver för vårt välbefinnande hos oss själva som individer, som arbetsgivare och som medarbetare.

Lyckans fem i topp 2013 ser ut så här:

1. God psykisk hälsa
2. Acceptabel stressnivå i privatlivet
3. Tillräckligt bra ekonomi i hushållet
4. God fysisk hälsa
5. Kul på jobbet

På första plats ligger således allmän upplevd god psykisk hälsa. Undersökningen visar att i arbetslivet upplever 17 procent psykisk ohälsa. Jobbet är det som påverkar den upplevda lyckan mest och allra viktigast är respekten från chefen. Undersökningen konstaterar också att vi blir mer olyckliga av stress hemma än på jobbet.

Framtidens ledarskap utmanas eftersom arbetsgivarna kan påverka alla dessa punkter (utom en, en acceptabel stressnivå i privatlivet).

Lyckliga chefer och ledare sprider glädje, välmående och motivation som i sin tur leder till att lyckliga medarbetare sprider glädje, välmående och motivation som i sin tur leder till att…

Det sker som ringar på vattnet. Magi leder till magi.