När man blir tillräckligt gammal kan man plocka fram alla sina åldrar

Livet är inte längre förutsägbart. Förr var ramarna mer givna eftersom samhället och världen präglades av en sådan tidsanda. Mer givna för när man var barn, ung, vuxen och äldre. Samhället formade oss till dessa mer givna ramar.

Idag hänger inte den mentala åldern samman med den kronologiska åldern på samma sätt. Idag har du möjligheten att själv bestämma när du känner dig mogen för att vara vuxen eller när du vill uppfatta dig själv som senior.

Idag blir det allt svårare att ge sig in i vuxenlivet. Dagens unga lever därför ett mer utdraget tonårsliv. Förutsättningarna med arbete och bostad är tuffare och de unga behöver därför en längre startsträcka. På samma sätt blir övergången mellan arbetsliv och pensionsåldern allt mer förlängd och utdragen. Många äldre upplever sig alldeles för pigga att avrunda sitt arbetsliv vid den pensionsålder som idag är given.

I Sverige är genomsnittsåldern 83,45 för kvinnor och 79,55 år för män och genomsnittsåldern förväntas stiga ytterligare. Mentalt och kroppsligt känner sig många yngre än sin kronologiska ålder. Det är därför inte konstigt att den äldre generationen idag upplevs leva sin andra tonårsperiod.

När man är tillräckligt gammal kan man plocka fram alla sina olika åldrar. Det har att göra med den inre mognad och erfarenhet man får av livslång personlig utveckling.

Det känns bra inför framtiden.

Jag vill bli telomerernas skyddsängel

Nu i sommar har jag lärt mig något nytt om telomerer. Det som fascinerar mig mest är att ju mer lugn och fokuserad uppmärksamhet jag har på och i mitt liv desto längre är mina telomerer.

Det finns alltså ett samband mellan livsstil och telomerlängd. Vi är nu inne på kromosomnivå. Telomeras är ett enzym som skyddar kromosomerna och om man lyckas hålla de skyddande ändarna på kromosomerna långa och fina så länge som möjligt ökar chanserna att få en frisk ålderdom. Likt ett skosnöre med sina skyddande ändar. Om du förlorar den skyddande änden delar snöret upp sig och går sönder.

Telomerernas skyddshelgon Elizabeth Blackburn tilldelades Nobelpriset i medicin 2009 för sin och två forskarkollegors upptäckt av enzymet telomeras. Elizabeth Blackburn är professor i biologi och fysiologi på University of California i San Fransisco. Svenska Dagbladet gjorde i somras en underbar intervju med henne.

Genom en hälsosam livsstil slits telomererna ned lite långsammare och de kan även repareras i någon mån. Möjligheten att då och då ge sig själv möjligheten att få fokusera hela sin uppmärksamhet på sig själv och sin egen kropp samt att ge sig själv lagom med träning och hälsosam mat skyddar telomererna.

Telomerlängden berättar om vad vi har varit med om. En trygg barndom ger bra förutsättningar att få en frisk ålderdom. Nya studier visar att kronisk psykologisk stress ökar åldrandet på cellnivå.

Om Elizabeth Blackburn är telomerernas skyddshelgon skulle jag kunna tänka mig att bli en av telomerernas skyddsänglar.