Det är flytet man vill åt

Hon sa det så naturligt: ”Vilket flyt du har!” Jag har precis varit och akutvikarierat som ledare på ett jympapass. Det var på basnivå. Ett perfekt allroundträningspass där man hinner ta i och ta ut rörelserna. Jobba igenom kroppen så att den blir varm, stark och svettig. Och jag svarade spontant i stil med: ”Visst, det är flytet man vill åt.” Vi log förstående mot varandra.

Nu i efterhand fick jag en skön aha-upplevelse. Att det är just flytet jag vill åt. Oavsett om jag leder en grupp i träning, i ett projekt, medarbetare på en arbetsplats eller i en styrelse. Det handlar om flow. Det handlar om att göra varandra bra.

Koncentration och fokus 2014

Under en av julmiddagarna med mina släktingar diskuterade vi hur lång tid som är acceptabel före man svarar på frågor man får via sms, mail och sociala medier. Vi resonerade också vilka förväntningar vi har på andra att svara på våra egna förfrågningar. Det är förstås olika beroende på om dialogen hänger ihop med arbete, familj eller vänner. Vi kom fram till att vi gillar snabb respons på våra egna frågor och att upp till ett dygn på andras förfrågningar är helt okej. Allt beror på vad det handlar om.

Samtalet ledde oss också in på vad den höga graden av tillgänglighet gör med oss och vilka trender och tendenser vi ser framöver. Flera gav exempel på en längtan efter att i vissa perioder få avgränsa för att kunna fokusera. Att i perioder koppla bort den sociala uppkopplingen för att kunna tänka en tanke klart. En längtan efter en sammanhållande period av koncentration.

När jag några dagar senare läser en sammanställning av Kairos Future trender år 2014 i Veckans Affärer får jag det bekräftat. 2014 rör vi oss mot en era av koncentration. Förmågan att fokusera kommer allt mer bli en tillgång.

Utifrån ett ledarskapsperspektiv är min spaning att det är just förmågan till fokus som kommer avgöra vilka ledare och därmed organisationer som kommer nå ytterligare framgångar detta år.

År 2014 kommer förmågan till stringens i ledarskapet lysa allt klarare. Att lyckas hålla fokus mitt i en dynamisk och global multimedial värld.