ny rapport: SITTA ÄR DET NYA RÖKA

Sitta_star
Förr blev vi fysiskt trötta av vårt arbete.
Idag blir vi mentalt utmattade av vår livsstil.

Samtiden förändras och vi med den. Vi har gått från att vara aktiva arbetare i ett produktionssamhälle till sittande tjänstemän i ett utbildnings- och kunskapssamhälle. I den samtid vi lever i idag prövas människans biologiska system. I en allt mer krävande livsmiljö har människan utvecklat en sittande livsstil. Det går att likna vid ett vetenskapligt experiment. Ett experiment som ingen med säkerhet kan svara på vad det kommer att innebära för mänskligheten om låt säga 100 år. Det vi med säkerhet vet är att idag är inte svälten det största hotet mot mänskligheten. Det är den fysiska inaktiviteten.

Eftersom vi genom alla tider har haft olika strategier för att vara fysiskt aktiva och träna blir vår nya sittande livsstil allt mer utmanande för våra kroppar. De som förr i tiden hade en fysiskt inaktiv fritid hade troligen ett mer eller mindre fysiskt krävande arbete, i jämförelse med dagens arbetsliv. Tiden på arbetet gav den energiförbrukning och rörelseenergi som människan som organism behöver utsättas för dagligen för att överleva. Ur hälsosynpunkt behöver människan vara i rörelse regelbundet under sin vakna tid – dvs resa sig, sätta sig, stå och gå varje timme. Dessutom behöver den mänskliga organismen träna sig varm, trött och svettig under ett längre tidsintervall några gånger i veckan. En stor andel av svenska folket har en sådan livsstil och klarar därmed det nya sittandet. Andra upplever att de har en aktiv livsstil eftersom de tränar ett antal gånger i veckan, men när de analyserar sin livsstil lite närmare upptäcker de att de har ett mer stillasittande liv än vad de först trodde. Andra har dessvärre fått en helt inaktiv livsstil. Hälsoklyftan blir djupare.

I den första delen av rapporten redogör jag för bakgrunden till begreppet Sitta är det nya röka. I den andra delen redogör jag för hur svenska folket förhållet sig till att träna och hur den starka hälsotrenden nu gått in i en ytterligare fördjupad fas, Stark är det nya smala. I slutet presenterar jag ett antal framtida skeenden samt avgörande strategier för framtiden.

Om det handlar min tredje rapport Sitta är det nya röka. Den är fyllig. Och den utmanar. Du hittar den här.

Vi vill upplevas reko

Vi lever i en orolig tid och har därför en längtan efter att ingå i meningsfulla sammanhang som inger framtidstro. Vi vill kunna identifiera oss med modiga och trovärdiga förebilder som lyckas inspirera oss med sin vision och som ger oss hopp inför framtiden. Vi attraheras av de organisationer som har en hög trovärdighet och som lyckas erbjuda sin verksamhet med ett genuint engagemang och hög kunskap. När det händer är vi villiga att ge maximalt tillbaka.

Det handlar om reko relationer och om att finnas med i reko sammanhang. Och det börjar med dig.

Genuina träslag i ledarskapet

Just nu pågår stora möbelmässan i Stockholm för alla som älskar nordisk design. När Sveriges Radio P1 gör ett inslag från mässan inleder de reportaget med att presentera våra kommande designval innehållande Genuina träslag som blandas halsbrytande med plast och stålrör.

Det är givetvis ingen slump att mottot för mässan är Tillbaka till naturen. Urbaniseringen gör att vi allt mer kommer leva och verka i storstäderna. Samtidigt har vi en längtan till landet och naturen. Till det äkta och naturliga. Vi lever i strukturella förändringar som påverkar dig och mig.

Uttryck för färg, form och materialval ger bra inspel när jag spanar om morgondagens ledarskap. Effekterna av hur vi vill bygga och utveckla våra hem och våra arbetsplatser synkar med vår samtid och därmed vår längtan. I detta fall ser jag en direkt koppling till mina spaningar om hur framtidens ledarskap just nu utmanas. Ett ledarskap som ännu mer kommer präglas av genuina träslag och som halsbrytande blandas med plast och stålrör.

Det kommer bli vackert.