Walk the talk

Det lät så befriande när hon sa det: Efter ett tag upptäckte jag att vi är en platt organisation. (Hon drog samtidigt en linje med handen i luften för att förstärka sitt budskap). Jag undrade nyfiket vad det innebär för henne i sitt uppdrag. Hon svarade direkt: Det känns som att de är intresserade av mig och mina åsikter. Jag får möjligheten att utvecklas och det är okej att göra misstag.

Jag är mitt i en utvecklingsprocess tillsammans med de anställda medarbetarna i en stor organisation. I en del av denna workshop jobbar vi kring graden av engagemang i sitt uppdrag och hur det varierar över tid. Det är bra att ha lite koll på sig själv och vad det är som driver det egna engagemanget. Inte för att på något sätt försöka kontrollera sina drivkrafter, utan för att bli medveten om vad som gör att man engagerar sig hejdlöst i en fråga och väldigt lite i en annan.

Som sagt, det känns befriande när en av de relativt nyanställda medarbetarna förstärker den tillåtande ledarskapskultur som ledningen också efterfrågar. En kultur som innebär att man får vara med och bidra och påverka utvecklingen. Att man känner att man blir lyssnad på och att man tillsammans med andra är med och bygger något bra. Vi kan också enas om att samarbetskulturen inom en organisation alltid kommer från högsta ledningen. Likt ett smittande virus.

När medarbetarna upplever att man har ett modernt ledarskap finns alla möjligheter att den kulturen sprider sig långt utanför organisationens väggar. På så sätt utvecklas en trovärdig och framgångsrik organisation där varje chef har fattat. För att lyckas räcker det inte med att snacka om en tillåtande ledarskapskultur. Det handlar om att gå all in. Det handlar om Walk the talk.