Låt oss prata om dopamine-addiction feedback loop

Idag utvecklar allt fler multitasking som livsstil. Multitasking betyder kort och gott att göra flera saker samtidigt. Begreppet började användas i samband med datorns ingång, du kunde ladda ner ett program samtidigt som du kunde fortsätta skriva i ett dokument.

Multitasking förhöjer dina nivåer av adrenalin och kortisol. Det gör att du lättare kan uppleva känslan av att bli uppslukad. Ofta sker det av bra och stimulerande grejer, du hamnar i flow. Du får de snabba kickarna med många likes på ett inlägg du gjort, du hanterar att snabbt accelerera responsen i mejl-flödet eller du lyckas med din strategi att erövra nya arenor i ditt nya tevespel. Du får en dopamine-addiction feedback loop.

Idag har begreppet multitasking nått helt nya höjder. Allt fler har blivit en multitasker. Att utmana sin simultankapacitetsförmåga under korta och intensiva perioder stimulerar hjärnan. Man blir alert och fokuserad. Däremot blir det värre när det får pågå över en längre period och dessutom i störande miljöer som t ex öppna kontorslandskap, mejl som studsar in vid konstiga tidpunkter på dygnet och mobiler som ringer eller blippar. Hjärnan blir istället ineffektiv och får svårare att prioritera. Vi blir mentalt utmattade.

Samma dopamine-addiction feedback loop inträffar alltså inne i hjärnan när vi multitaskar något som är helt oviktigt för oss. Hjärnan kan inte sortera när vi gör det av välbehag eller när vi bara hamnade där. Ofta märker vi inte heller av det under tiden vi håller på. Utan snarare efteråt när vi upptäcker att ”Oj, vad tiden rusade iväg”. Man hamnar i ett flöde och kan inte riktigt sluta. Bara kolla Facebook en gång till. Bara svara på ett mail till. Bara läsa den bloggen och skriva den tweeten. Bara en gång till.

I snitt tittar vi på mobilskärmen 150 gånger per dag och nu börjar allt fler forskare bli oroliga för hur vår nya livsstil kommer påverka mänskligheten över tid.

  • Hur kommer barnens motoriska förmågor att påverkas i vuxen ålder av en allt mer stillasittande livsstil framför datorskärmen med högaktiva hjärnor?
  • Hur påverkas vår inlärningsförmåga över tid när vi använder allt fler tekniska möjligheter?
  • Vilka egentliga orsaker finns bakom en allt mer accelererande psykisk ohälsa hos framför allt unga och kvinnor?
  • Hur kommer den mänskliga organismen klara av en allt mer sittande livsstil i en digitaliserad värld?
  • Hur ska kroppen och knoppen få återhämtning och känna avgränsning i morgondagens samhälle när vi sover allt sämre?

Det vi vet är att multitasking påverkar hjärnans prestationsförmåga till det sämre. Detta rimmar tyvärr otroligt dåligt med att svensk arbetsmarknad just nu står inför dramatiska förändringar. Vi förväntas göra mer och bättre i allt mer slimmade personalorganisationer. Följden blir en hjärna med ett övertrasserat konto som leder till ångest, sömnproblem och utmattning.

Jag tror det är dags för omval. Innan din dopamine-addiction feedback loop gör det åt dig.

I juni debuterar jag som författare

Lagom till sommaren släpps boken OMVAL Hur du väljer om ditt liv och din karriär (innan någon annan gör det åt dig).

Bokförlag är Bullet Point Publishing med grymt passionerade förlagschefen Hans-Olov Öberg vid rodret.

Förr blev vi fysiskt trötta av våra arbeten. Idag blir vi mentalt utmattade av vår nya tillgängliga livsstil. Två av tre upplever att tempot i arbetslivet hela tiden ökar, allt fler har multitasking som livsstil och psykisk ohälsa är den sjukskrivningsorsak som ökar mest i Sverige.

Samtidigt fortsätter en stark och fördjupad hälsotrend i Sverige. Flera rapporter visar att vi tränar för att känna välmående och för att bibehålla en god hälsa. Allt fler gör medvetna konsumtionsval och väljer ekologiskt och klimatsmart för att bidra till en hållbar värld. Hållbarhetsbegreppet breder ut sig i form av hållbart ledarskap, hållbar utveckling och hållbar medarbetare etc. och vi har troligen bara sett början.

Sommartid är omvalstid och det som metoden OMVAL gör är att den sätter fokus på det personliga ledarskapet, dvs hur du som individ kan bli hållbar i en allt mer föränderlig, dynamisk och global värld. Jag menar att med regelbundna Omval kan var och en på ett bättre sätt förhöja sin känsla av egenmakt. Det finns ett direkt samband mellan upplevelsen av att ha kontroll över sin situation och en psykiskt god hälsa. Med omval får du ett mentalt försprång.

Min spaning är att vi kommer vilja utveckla strategier för att kunna avgränsa, hålla fokus och vara mer stringenta i det som på riktigt känns angeläget och meningsfullt. Inte bara i karriären utan också det som omfamnar hela livet.

Därför tror jag att boken OMVAL kommer kunna bli efterfrågad av många.