2016 reser vi oss från sittande till stående för hjärnans skull

Människor ska inte behöva bli sjuka på grund av ohälsosam arbetsbelastning. Därför har Arbetsmiljöverket inrättat nya föreskrifter som börjar gälla i mars 2016. Kunskapskraven hos arbetsgivarna måste höjas och bättre förebyggande åtgärder behöver utvecklas.

Under de senaste åren har allt större fokus riktats mot de nya forskningsbehov som uppstått i takt med att den psykiska ohälsan accelererar. Sjukfallen blir både fler och längre och psykisk ohälsa är den sjukskrivningsorsak som ökar mest i Sverige.

Det finns ett direkt samband mellan förändring i fysisk aktivitet och psykisk ohälsa

En person som är mer aktiv tenderar att bli mindre deprimerad samt lida av mindre ångest och utmattningsdepression i jämförelse med andra. Den som istället är inaktiv riskerar i högre grad att drabbas av mental ohälsa.

Runt om i världen skrivs just nu rekommendationerna om för fysisk aktivitet. Målet är att bryta det långvariga stillasittandet. Multitasking som livsstil i en allt mer stillasittande kropp påverkar nämligen de miljarder mänskliga celler som finns i varje kropp och knopp.

Min spaning är att under 2016 kommer allt fler inse den avsevärda skillnaden mellan att sitta och stå. Forskningen är nämligen tydlig, att resa sig från sittande till stående gör skillnad ända in på cellnivå.

Vardagsmotionen får en annan innebörd

Allt fler kommer stå och arbeta för att orka sitta i möten, vi kommer börja resa oss varje halvtimma för att göra några snabba knöböj och tåhävningar, i mikropauserna kommer vi dansa loss till musik och när vi genomför walk and talk-möten får de en helt ny innebörd. Mer kunskap ökar förståelsen för att fysisk aktivitet är en förutsättning för att i perioder kunna koncentrera sig, avgränsa och fokusera.

Den starka hälso- och träningstrenden fortsätter men med en breddad innebörd. Vi tränar inte bara för kroppens skull utan också med den förhöjda medvetenheten om att träna och vara i regelbunden aktivitet gör gott för knoppen.

Allt fler kommer bära en kroppsnära dator som registrerar den fysiska aktiviteten. Att mäta och följa upp ger en känsla av kontroll över sin situation vilket både sporrar och ger välmående.

Jag hoppas att 2016 kommer innebära att vi äntligen inser att kropp och knopp hänger ihop. Att förutsättningarna för en hållbar kropp är en hållbar knopp. Det känns hoppfullt inför framtiden.