Inkapslad organisationskultur är förödande

En förtroendekris i en organisations ledning är förödande. Till slut landar det i frågeställningen om det finns en osund ledarskapskultur. Både Annelie Nordström, ordförande i fackförbundet Kommunal, och Anders Hamsten, rektor för Karolinska Institutet, har på ett brutalt sätt blivit uppmärksammade på detta samband efter att media granskat respektive organisationers verksamhet. Det började i anklagelser om bristande etik och moral och slutade i en förtroendekris i relationen till medlemmar, medarbetare, media och medborgare. En bakomliggande oförmåga att leda sina respektive organisationers kulturer uppenbarades i samband med att båda valde att lämna sina respektive uppdrag. ”Det har funnits en osund kultur som måste rensas ut” citeras Anneli Nordström och Anders Hamsten konstaterar att ”vi måste gå till botten med frågan om det finns en osund akademisk kultur”.

Hur är det möjligt att en osund kultur uppdagas först när en granskande journalist riktar strålkastarljuset mot organisationen? Symtomen borde ju identifierats långt tidigare i form av ouppklarade maktkamper, informella ledarskapskulturer, traditionella symbolhandlingar, oorganiserade subkulturer och förlegade normer i en traditionstyngd struktur. En osund kultur är ett resultat av en långt gången och omedveten förståelse för hur sättet att leda och samarbeta sätter en kultur, och i värsta fall inkapslar den.

Jag vill tro att varje organisation leds av sunda och förnuftiga människor. Tillsammans formar man en ledarskapskultur. Sättet att leda och samarbeta visar hur väl organisationens värderingar praktiseras i handling. En organisationskultur handlar således inte i första hand om VAD man ska åstadkomma tillsammans utan om HUR. Förtroendet för en organisation växer i takt med att organisationens värderingar uppfattas trovärdiga i ledarskapet, både internt och gentemot omvärlden.

En organisationskultur kan inkapslas, utvecklas, förändras eller förädlas. Den avgörande makten för om den upplevs levande och utvecklingsbar ligger alltid i ledarskapet. En organisation är som en levande organism. Utan en tydlig och synlig ledarskapskultur börjar kulturen leva sitt eget liv.

Det är ingen tvekan om att vi utmanas när vi lever i en tid av stor osäkerhet. På lång sikt står varje ideell organisations förmåga att överleva på spel. Allt står nämligen på spel i en global värld – nya uttryck för engagemang, förändrade konsumtionsvanor och barriärer för medlemskap utvecklas snabbt.

Digitaliseringen omkullkastar gamla system och ger oss ett helt nytt nuläge. Traditionellt präglas ideella organisationer av att små föreningar ska lära av stora och yngre ska lära av äldre men med digitaliseringen blir det tvärtom, äldre behöver lära av unga.

Din och min inställning till ett nytt normalläge innebär en möjlighet. När vi lyssnar och lär av varandra på ett inkluderande sätt ökar den sammanlagda förmågan att leda och utveckla en hållbar organisationskultur. I och med erfarenheterna från fackförbundet Kommunal och Karolinska Institutet har vi nu lärt oss att en inkapslad organisationskultur till sist får förödande konsekvenser. Ett hållbart ledarskap säkerställer att organisationskulturen är levande och utvecklingsbar.

Denna krönika är publicerad i Tidskriften Kurage.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s