Min hemlighet om att hålla nollan

Under ett mentorssamtal för många år sedan berättade jag för min mentor om utmaningen det innebar för mig att leda medarbetare som alltid ville framåt mot nästa mål och nästa. Jag önskade ha ett samtal om hur jag kunde träna på att bli en ännu bättre ledare, sparringpartner och förebild. Min mentor bara tittade på mig, skrattade och sa: ”Det är ju självklart att du behöver träna på det! Du har ju anställt nästan varenda en och dessutom är alla elitspelare med hög kapacitet.” Poletten trillade ner. Jag hade format en högpresterande kultur i organisationen med höga förväntningar på ständigt förbättringsarbete. Från det samtalet började jag träna på att skapa ännu bättre förutsättningar för varje medarbetare att regelbundet bli en ännu bättre version av sig själv och samtidigt bygga den laganda som var nödvändig för att vi gemensamt skulle lyckas.

Att leda en organisation med en förväntan om ständig förbättring är krävande för alla. Därför har jag sedan länge en ledarskapsstrategi som handlar om att hålla nollan. Med det menas att jag försöker göra allt som står i min makt för att varken jag själv eller någon av medarbetarna ska bli sjukskriven på grund av utmattning. Den strategin har hjälpt mig att fatta avgörande beslut vid ett antal tillfällen. Att bli trött och sliten efter en arbetsintensiv period är helt okej men att bli sjukskriven för densamma är big no-no eftersom det blir helt kontraproduktivt i en högpresterande kultur.

Fem strategier för att hålla nollan:

Ta kommando över organisationskulturen
Det tog ett tag innan jag förstod att en organisationskultur behöver ledas. Utan ledarskap blir organisationskulturen inkapslad. Med ledarskap kan organisationskulturen förbättras, förändras eller förädlas. När jag insåg min egen maktposition med möjlighet att påverka invanda mönster, jargong, språkbruk och normer tog jag kommandot över organisationskulturen och började leda den i den riktning jag önskade.

Det är viktigt att till exempel använda rätt språk för vad som faktiskt ska genomföras. Vi blir trötta av ”ständig förändring” och allt är ju inte förändring, om du tänker efter. Det blir en avsevärd skillnad i en organisations mindset om det ska genomföras ett förändringsarbete, ett förbättringsarbete eller ett förädlingsarbete. Nyanserna i språket gör stor skillnad i arbetssätt och därmed i var och ens mindset. Att som ledare använda rätt språk, för vilken målbild olika utvecklingsarbeten har, skapar förutsättningar för en ständigt förbättrande utveckling. Organisationen blir mer hållbar.

Inför omvalsmetoden
Jag höjde förväntningarna på mig själv och mina medarbetare genom att införa omval som en naturlig metod för personlig utveckling. Omval handlar om att var och en regelbundet omprövar sitt arbete i syfte att höja sin egen medvetandegrad om sitt personliga ledarskap.

Genom att arbeta in självutvärdering som en del av det normala i verksamheten blir det ofarligt att prata om nya insikter som ett omval kan innebära för en medarbetare. Möjligheten att utforska om det är plikten som är bärande i uppdraget eller passionen är också avgörande för hur man leder sig själv. Varje omval leder till att man blir en bättre version av sig själv. På så sätt växer det personliga ledarskapet och man blir mer hållbar.

Skräddarsy medarbetarsamtalen
Jag gick från det traditionella årliga medarbetarsamtalet till tre fördjupande samtal per år. Ett planerande och uppdragsorienterat samtal runt jul/nyår, ett avstämningssamtal före sommarledigheten samt ett framåtorienterat samtal direkt efter sommaren. Utöver detta erbjöd jag skräddarsydda samtal för dem som i vissa perioder önskade det.

I och med omvalen började var och en ta ett större ansvar för sin egen utveckling vilket gjorde att samtalen blev mer dynamiska. Det blev lättare att sortera och samtala om varje medarbetares personliga utveckling (som människa) och professionella utveckling (i relation till uppdraget). Var och en tog ett större ansvar för sin egen personliga utveckling.

Systematisera ledigheten
Förutom en längre semester under sommar- eller vinterhalvåret har jag sett vinsterna med att dessutom skapa en förväntan om att alla tar en kortare sammanhållande ledighet under hösten och våren. Gärna som uppladdning inför en kommande högpresterande period och för vissa som en nödvändig övergång till en avkopplande sommarsemester. Jag har endast behövt använda min rätt att, vid några tillfällen och med glimten i ögat, beordra medarbetare att ta ledigt och det har vid varje tillfälle varit uppskattat.

Fira framgångarna
Vi firade framgångarna när framgångar skulle firas och minskade på traditionella julluncher och sommarfester. På så sätt skapade vi en årsnurra som var relaterad till verksamhetens behov och inte till givna traditioner för ”hur det brukar vara”. Att synliggöra och skapa symbolhandlingar för hur vi tackar varandra för väl genomfört arbete skapar en medveten feedback-kultur hur var och en bidrar till helheten. Feedback-kulturen växer.

Min medvetna strategi om att hålla nollan är något som medarbetarna i de organisationer jag hittills varit ledare för ännu idag inte känner till att jag har haft. På så sätt kan man säga att det är min hemlis. Min idé är att medarbetarna istället ska känna att det finns en tanke bakom mitt sätt att leda både mig själv och andra. Jag kommer fortsätta att träna på det.

Hora

24-åriga Delmon Haffo gjorde en raketkarriär inom Moderaterna. Efter att han i veckan kallade S-ministern Annika Strandhäll för ”hora” har han nu blivit avskedad med omedelbar verkan och också lämnat alla sina politiska uppdrag. ”Han förstod allvaret och tog konsekvenserna av det”, säger Oskar Öholm chefsombudsman för Moderaterna i Stockholms stad och län.

I media rapporteras om att den retorik som Delmon Haffos använder ”inte hör hemma i Moderaterna”. ”Språkbruket är oacceptabelt och en kultur som moderaterna inte står för”, säger partiledaren Anna Kinberg Batra och tar kraftfullt avstånd från hans uttalande. Logiskt och självklart.

Problemet är bara att det sätt Moderaternas partiledare Anna Kinberg Batra använder begreppet kultur i sina mediala uttalanden visar på oförståelse för var kulturen sitter. Det är inte någon tvekan om att Delmon Haffos agerande har skadat partiets kultur. Just därför måste man också vara noggrann med var man placerar kulturen eftersom hans agerande är ett resultat av den. I detta fall handlar kulturen snarare om en bristande ledarskapskultur, en avsaknad av ledarskap.

En person som gör raketkarriär behöver ett bra ledarskap i form av goda mentorer och seniora förebilder i sin närhet. Ett ledarskap som i ord och handling företräder de värderingar och den kultur som förväntas prägla organisationens eller gruppens sätt att samarbeta, kommunicera och utveckla sin idé. En sådan ledarskapskultur skapar förutsättningar för varje individ att växa med och i sitt uppdrag.

Istället har vi nu fått se ett konkret exempel på effekten av en bristande ledarskapskultur. Resultatet är ett chefskap präglat av ”hårda tag” i syfte att visa på en kraftfull och tydlig gränsdragning. Den nya medialogiken gör att vi förväntar oss ett sådant chefskap när en situation som detta uppstår. Det man måste vara medveten om är att en organisationskultur som präglas av ett starkt chefskap påverkar varje medarbetare. Det egna ledarskapet minskar och följarskapet ökar eftersom initiativförmågan blir hämmad. Effekten blir en allt mer återhållsam och försiktig medarbetarkultur.

I en tid när förändringsledarskap är avgörande för en organisations förmåga att vid var tid upplevas relevant är en sådan organisationskultur tyvärr kontraproduktiv.

När levlade du dig själv senast?

Välmående medarbetare är en förutsättning för varje organisations framgång. Det vet varje erfaren chef och ledare. När Arbetsmiljöverket i en intervjuundersökning konstaterar att över hälften av de tillfrågade arbetsgivarna och arbetstagarna svarar att de känner någon som har blivit sjuk på grund av stress på jobbet (68 procent respektive 80 procent) är det oroväckande. Allt för många upplever att de inte är hållbara och välmående idag.

När min författarkollega Hans-Olov Öberg och jag för en tid sedan trendspanade om förändringar på den svenska arbetsmarknaden och huruvida svenska folkets upplevelse av stress varierar över ett arbetsår kom vi fram till att vi ville utforska detta lite mer. Närmare bestämt ville vi undersöka om vår tes stämde, att antalet sjukskrivningar ökar under hösten och vintern på grund av upplevd stress. Vi kontaktade därför Försäkringskassan som hjälpte oss med hårda fakta om relationen mellan svår stress och antalet sjukskrivningar under året. Tyvärr kan vi konstatera att vår tes stämmer. Just nu befinner vi oss i årets allra tuffaste period.

skarmavbild-2016-11-11-kl-09-23-21

Linjen visar månadens andel av årsgenomsnittet för sjukskrivning pga svår stress under åren 2014-2015. Källa: Försäkringskassan, egen bearbetning.

När jag skrev min första tränings- och livsstilsrapport 2012 kunde jag konstatera att ”det går i fel riktning” för hjärnan i mänsklighetens nya livsmiljö. Därför skrev jag två böcker med fokus på personligt ledarskap. Den första heter Omval – hur du väljer om ditt liv och din karriär (innan någon annan gör det åt dig) och nu senast boken Plikt eller passion – finn din grej tillsammans med Hans-Olov Öberg. När jag nu håller på med min fjärde tränings- och livsstilsrapport kan jag konstatera att det tyvärr fortsatt går i fel riktning när 32000 personer blir sjukskrivna varje år på grund av utmattning.

Medvetna val gör dig bättre

Medvetna val förhöjer den egna känslan av att få ”koll på läget”. Det är en avsevärd skillnad mellan att uppleva att andra och annat hela tiden styr den egna agendan och att inte få möjlighet att göra det själv. Genom att förbättra sitt eget förhållningssätt i relation till arbete, familjerelationer och egen tid utvecklas den egna förmågan att hela tiden ställa om. Det gör dig tryggare i vem du vill vara.

När du väljer om ditt eget nuläge, ditt liv eller din karriär, leder det oftast till något av följande:

  • Du fortsätter precis som idag. Omvalet har hjälpt dig att analysera och få klarhet i varför du vill ha det precis som det är. Ditt totala välmående ökar trots att du i perioder kan känna dig både pressad och stressad. Ditt omval har lärt dig att bättre sortera vad som är vad. Du väljer om ditt nuläge med skillnaden att du gillar det lite mer.
  • Det är en hög sannolikhet att du fortsätter att göra det du gör idag med tillägg av ett antal nya dimensioner i ditt liv. Då har omvalet gett dig nödvändiga insikter om vad du behöver lägga till i din vardag för att öka ditt välmående. Det kan handla om förbättrade arbetsrutiner på jobbet, prioritering i aktiviteter på fritiden eller hur du vill skapa en roligare vardag för att du ska kunna känna en bättre total helhet och bli en nöjdare människa.
  • Det tredje alternativet är att du kommer göra den förändring du länge drömt om men på ett omedvetet plan hittills valt bort. Du har kommit till insikten om att det inte finns något annat alternativ som känns meningsfullt och genomför därför en radikal förbättring som du bedömer är helt avgörande för dig.

Blir du nyfiken på vad ett omval skulle kunna innebära för dig? Boken Omval ger dig en konkret handledning. Det är inte en självhjälpsbok och heller inte en traditionell managementbok, snarare ligger den i krysset mitt i mellan. På samma sätt som ”den där balansen i livet” som vi så gärna efterfrågar. Att lära sig omvalsmetoden handlar inte om att ”sätta sig på en sten och fundera över sitt liv”. Du kanske kommer bli överraskad hur mycket du kommer behöva använda kroppen för att få koll på knoppen. Du kan helt enkelt se omvalsmetoden som en träningsbok för hjärnan. Målet med att göra regelbundna omval är att du ska kunna ge dig själv bästa förutsättningar för att hela tiden bli en bättre version av dig själv. Du levlar.

I boken Plikt eller passion utforskar Hans-Olov Öberg och jag vad det innebär att leda sig själv i den livsmiljö som nu utvecklas. Vad händer när passionen slocknar i ett allt högre livstempo och är pliktkänsla och pliktbeteende samma sak? Vi utforskar hur hjärnan påverkas och du får konkreta råd hud du kan utveckla din balans mellan plikt och passion.

Den strategi som du väljer för att bli en mer hållbar och välmående person, medarbetare, ledare eller livspartner är förstås upp till dig själv. Det enda som är säkert är dock att ingen annan kommer att kunna göra det åt dig.

Lycka till!

Hjärnan tänker bra i rörelse

Förr blev vi fysiskt trötta av våra arbeten, idag blir vi mentalt utmattade. Förr gjorde vi pausgymnastik för våra kroppar, idag behöver vi göra det för våra knoppar.

I min bok Omval – Hur du väljer om ditt liv och din karriär (innan någon annan gör det åt dig) uppmanar jag läsaren att jobba med sitt omval under och efter fysisk aktivitet. Att låta kroppen vara i rörelse ger nämligen bra förutsättningar för att kunna koncentrera sig och fokusera. I detta fall på sig själv. Det innebär att under till exempel en halvtimmes promenad kan man få ”väldigt mycket gjort”.

Boken Omval skulle kunna ses som ett modernt sätt att använda friskvårdsbidraget för de arbetsgivare som vill förbättra de fysiska och mentala hälsotalen hos sina medarbetare. Att göra omval behöver nämligen engagera både kroppen och knoppen för att uppnå ett lyckat resultat. Hållbart ledarskap, hållbara medarbetare och hållbara organisationer är idag högaktuella områden och jag tror jag kan bidra med inspiration. Att regelbundet ompröva sitt nuläge är en god investering både för individen och för organisationen.

När jag blev kontaktad av journalisten Maja Larsson på Göteborgs-Postens ekonomisidor inledde hon med att ”jag är sugen på att göra en artikel om promenadmöten och du verkar vara landets främsta expert på detta :)”. I den artikeln utvecklar jag mitt resonemang. Resultatet blev en fin helsida tack vare henne och fotografen Jenny Ingemarsson. Hoppas du blir inspirerad och tar en promenad, för din kropp och din knopp!

image2