Bye, bye yrkeskarriär!

Förr i tiden kunde man likna livet vid en rak tidslinje. Vi var barn, revolterade som unga, tog ansvar som vuxna och mötte så småningom en ålderdom. Idag går vi istället genom flera livsfaser där den biologiska åldern inte nödvändigtvis behöver hänga samman med den mentala upplevelsen av sin ålder.

Din livskarriär hänger samman med det liv du lever och inte det yrke du har. Varje livsfas ser olika ut och är olika lång eftersom vi alla är unika. Det är troligen när du är på väg att lämna en livsfas och är på väg in i nästa som du känner av den mer tydligt. Själva övergången skapar förvirring och oro eftersom nästa livsfas kan upplevas nytt, osäkert eller annorlunda.

Med personliga omval i samband med varje övergång kommer du kunna skaffa dig ett mentalt försprång. Du får lättare att förhålla dig till den förändring som kommer att komma. Du kanske väljer en annan karriär, utbildar dig på nytt, satsar på mer familjetid eller ger dig en efterlängtad frihet. Själva omvalet gör dig trygg eftersom du vet att du leder dig själv.

Om du dessutom gör omval inom varje livsfas ökar dina förutsättningar att göra varje livsfas till sitt allra bästa. Det ger dig en frihet att behålla ditt fokus på det som är viktigt för dig och kan gå ”all in” i det som är nu.

Ett omval ökar din livskapacitet. Vi kan kalla det för att du går in i next level av dig själv, alltså att du blir en lite bättre version av dig själv. Så småningom bildar alla dina livsfaser en helhet som är du.

Bye, bye yrkeskarriär! Välkommen livskarriär!

Nyfiken på empowerment

År 2017 startar i en värld där mycket har förändrats. Det finns inga enkla svar på den ovisshet som präglar vår tid. Den mentala ohälsan accelererar oroväckande. Ytterligare krav behöver vi knappast.

Svensk arbetsmarknad befinner sig i omställning vilket gör att allt fler organisationer omprövar vad en hållbar medarbetare egentligen innebär. På samma sätt som politiska partier också omprövar sina idéprogram, företag omprövar sina affärsplaner halvårsvis kommer också var och ens individuella omprövningsförmåga bli allt mer relevant.

Studier visar att det finns ett direkt samband mellan välmående och upplevelsen av att ha ”koll på läget”. Genom att ompröva ditt nuläge regelbundet skaffar du dig ett mentalt försprång, vilket gör att du bättre kommer kunna förhålla dig till de sammanhang och relationer som dagligen påverkar dig. Känslan av att ”hela tiden ligga efter” minskar när ditt mentala försprång ökar.

Att lära sig omvalsmetoden handlar om att rusta sig både fysiskt och mentalt. Omvalsmetoden handlar inte om att ”sätta sig på en sten och fundera över sitt liv”. Istället lär du dig en metod som innebär att du kommer behöva använda både din kropp och din knopp. Under tiden du tränar kroppen kommer du träna knoppen. På så sätt kan man säga att omvalsmetoden är en effektiv metod som gör att du kommer känna att du får mycket gjort. Ett omval förbättrar din empowerment (egenmakt) och leder till något av följande:

  1. Ett alternativ är att du kommer fortsätta precis som idag. Omvalet har hjälpt dig att analysera och få klarhet i varför du vill ha det precis som det är just nu. Ditt totala välmående ökar trots att du i perioder kan känna dig både pressad och otillräcklig. Ditt omval har lärt dig att bättre sortera vad som är vad. Du accepterar din situation som den är.  Skillnaden är att ditt totala välmående/empowerment kommer att öka.
  2. Ett annat alternativ är att du kommer fortsätta att göra det du gör idag men att du lägger till ett antal nya dimensioner i ditt liv. Ditt omval gav dig nödvändiga insikter om vad du behöver lägga till i din vardag för att öka din empowerment. Det kan handla om förbättrade arbetsrutiner på jobbet, prioritering i aktiviteter på fritiden eller hur du vill skapa en roligare vardag för att du ska kunna känna en bättre total helhet.
  3. Det tredje alternativet är att du kommer göra den förändring du länge drömt om men på ett omedvetet plan hittills valt bort. Du har kommit till insikten om att det inte finns något annat alternativ som känns meningsfullt och genomför därför en radikal förbättring som du bedömer är helt avgörande för dig.

En vanlig fråga brukar vara hur tar jag mig ifrån ett pressat livspussel och en känsla av otillräcklighet?. En viktigare fråga är hur tar jag mig dit jag vill?.

________
Genom att lära dig omvalsmetoden kommer du förbättra din empowerment. Läs boken Omval – Hur du väljer om ditt liv och din karriär (innan någon annan gör det åt dig)

Recension Svensk Bibliotekstjänst och lektör Karin Skagerberg:
Boken guidar oss igenom omvalsprocessen i sex “arbetspass”, med konkreta tips på hur vi utvärderar vår egen situation – och tar nya tag i karriären, relationen eller rutinerna. Men författaren poängterar också att ett omval kan sluta med att vi väljer att stanna just där vi är, fast då med en bättre känsla av varför. En lite ovanlig bok i genren eftersom den aldrig berättar vad vi ska göra eller viftar med pekpinnar – i stället får vi verktyg och inspiration som lockar till förändring. Befriande, kreativt och välskrivet! 

När levlade du dig själv senast?

Välmående medarbetare är en förutsättning för varje organisations framgång. Det vet varje erfaren chef och ledare. När Arbetsmiljöverket i en intervjuundersökning konstaterar att över hälften av de tillfrågade arbetsgivarna och arbetstagarna svarar att de känner någon som har blivit sjuk på grund av stress på jobbet (68 procent respektive 80 procent) är det oroväckande. Allt för många upplever att de inte är hållbara och välmående idag.

När min författarkollega Hans-Olov Öberg och jag för en tid sedan trendspanade om förändringar på den svenska arbetsmarknaden och huruvida svenska folkets upplevelse av stress varierar över ett arbetsår kom vi fram till att vi ville utforska detta lite mer. Närmare bestämt ville vi undersöka om vår tes stämde, att antalet sjukskrivningar ökar under hösten och vintern på grund av upplevd stress. Vi kontaktade därför Försäkringskassan som hjälpte oss med hårda fakta om relationen mellan svår stress och antalet sjukskrivningar under året. Tyvärr kan vi konstatera att vår tes stämmer. Just nu befinner vi oss i årets allra tuffaste period.

skarmavbild-2016-11-11-kl-09-23-21

Linjen visar månadens andel av årsgenomsnittet för sjukskrivning pga svår stress under åren 2014-2015. Källa: Försäkringskassan, egen bearbetning.

När jag skrev min första tränings- och livsstilsrapport 2012 kunde jag konstatera att ”det går i fel riktning” för hjärnan i mänsklighetens nya livsmiljö. Därför skrev jag två böcker med fokus på personligt ledarskap. Den första heter Omval – hur du väljer om ditt liv och din karriär (innan någon annan gör det åt dig) och nu senast boken Plikt eller passion – finn din grej tillsammans med Hans-Olov Öberg. När jag nu håller på med min fjärde tränings- och livsstilsrapport kan jag konstatera att det tyvärr fortsatt går i fel riktning när 32000 personer blir sjukskrivna varje år på grund av utmattning.

Medvetna val gör dig bättre

Medvetna val förhöjer den egna känslan av att få ”koll på läget”. Det är en avsevärd skillnad mellan att uppleva att andra och annat hela tiden styr den egna agendan och att inte få möjlighet att göra det själv. Genom att förbättra sitt eget förhållningssätt i relation till arbete, familjerelationer och egen tid utvecklas den egna förmågan att hela tiden ställa om. Det gör dig tryggare i vem du vill vara.

När du väljer om ditt eget nuläge, ditt liv eller din karriär, leder det oftast till något av följande:

  • Du fortsätter precis som idag. Omvalet har hjälpt dig att analysera och få klarhet i varför du vill ha det precis som det är. Ditt totala välmående ökar trots att du i perioder kan känna dig både pressad och stressad. Ditt omval har lärt dig att bättre sortera vad som är vad. Du väljer om ditt nuläge med skillnaden att du gillar det lite mer.
  • Det är en hög sannolikhet att du fortsätter att göra det du gör idag med tillägg av ett antal nya dimensioner i ditt liv. Då har omvalet gett dig nödvändiga insikter om vad du behöver lägga till i din vardag för att öka ditt välmående. Det kan handla om förbättrade arbetsrutiner på jobbet, prioritering i aktiviteter på fritiden eller hur du vill skapa en roligare vardag för att du ska kunna känna en bättre total helhet och bli en nöjdare människa.
  • Det tredje alternativet är att du kommer göra den förändring du länge drömt om men på ett omedvetet plan hittills valt bort. Du har kommit till insikten om att det inte finns något annat alternativ som känns meningsfullt och genomför därför en radikal förbättring som du bedömer är helt avgörande för dig.

Blir du nyfiken på vad ett omval skulle kunna innebära för dig? Boken Omval ger dig en konkret handledning. Det är inte en självhjälpsbok och heller inte en traditionell managementbok, snarare ligger den i krysset mitt i mellan. På samma sätt som ”den där balansen i livet” som vi så gärna efterfrågar. Att lära sig omvalsmetoden handlar inte om att ”sätta sig på en sten och fundera över sitt liv”. Du kanske kommer bli överraskad hur mycket du kommer behöva använda kroppen för att få koll på knoppen. Du kan helt enkelt se omvalsmetoden som en träningsbok för hjärnan. Målet med att göra regelbundna omval är att du ska kunna ge dig själv bästa förutsättningar för att hela tiden bli en bättre version av dig själv. Du levlar.

I boken Plikt eller passion utforskar Hans-Olov Öberg och jag vad det innebär att leda sig själv i den livsmiljö som nu utvecklas. Vad händer när passionen slocknar i ett allt högre livstempo och är pliktkänsla och pliktbeteende samma sak? Vi utforskar hur hjärnan påverkas och du får konkreta råd hud du kan utveckla din balans mellan plikt och passion.

Den strategi som du väljer för att bli en mer hållbar och välmående person, medarbetare, ledare eller livspartner är förstås upp till dig själv. Det enda som är säkert är dock att ingen annan kommer att kunna göra det åt dig.

Lycka till!

Vem är chefen i ditt liv?

Det finns ett direkt samband mellan att känna välmående och ha kontroll över sin situation. Genom att välja om sitt liv och sin karriär minskar vanmakten och känslan av meningsfullhet ökar. 

Svensk arbetsmarknad är i förändring och med multitasking som ny livsstil flyter arbetslivet ihop med livet i övrigt. I en nyligen publicerad EU-rapport konstateras att tre av fyra i Sverige och Finland upplever tidspress på jobbet, vilket är högst inom EU. Det är inte längre konstigt att kolla av jobbmejlen det sista man gör på kvällen före man går och lägger sig och det första man gör när man vaknar. I snitt tittar vi på mobilen 150 gånger per dag och ingen annan generation före oss har utsatt sin hjärna för ett sådant intensivt flöde. Multitasking försämrar koncentrationsförmågan och ger sämre minne. Det går att likna vid ett vetenskapligt experiment som ingen med säkerhet kan svara på vad det kommer att göra med våra hjärnor över tid. Det vi vet är att förr blev vi fysiskt trötta av våra arbeten. Idag blir vi mentalt utmattade och psykisk ohälsa är den sjukskrivningsorsak som ökar mest i Sverige. Allt fler hjärnor går sönder i stressrelaterade tillstånd.

Det är vanligare att om man vill försöka förändra sin situation lyssna på vad andra har att säga än att lyssna på sig själv. Vi läser andras bloggar, tittar på olika livsstilsprogram eller lyssnar på en inspirerande föreläsare på jobbet. Det är intressant att få ta del av andras berättelser men det är också lätt att gå vilse bland allt som är perfekt. Istället för att fokusera på sig själv blir vi ännu duktigare på att uppfylla andras krav och förväntningar om ett perfekt liv.

Under de senaste tio åren har en stark hälsotrend utvecklats med målet att bygga en stark och hållbar kropp. Nu är vi på väg in i en ny fördjupad fas där förmågan att fokusera och koncentrera sig blir en konkurrensfördel. För att klara av multitasking som livsstil kommer det vara helt avgörande för hjärnan att i perioder kunna avgränsa. Vi går från hållbar kropp till hållbar knopp och vi går från att vilja göra yrkeskarriär till att vilja utveckla en livskarriär.

Genom att välja om ditt nuläge har du möjlighet att leda dig själv dit du vill gå. Om du inte gör det valet kommer nämligen någon annan eller något annat att göra det åt dig. Så, vem är egentligen chefen i ditt liv?

Längtan efter meningsfullhet gör att man vill byta jobb

I en undersökning från i höstas framkommer att mer än varannan som är mitt i karriären vill byta jobb. Det är marknadsundersökningsföretaget Yougov som på uppdrag av Folkuniversitetet har frågat drygt 1000 personer mellan 40 och 55 år om deras syn på karriären och yrkeslivet. Trots att mer än varannan vill byta jobb är det bara 14 procent som aktivt söker nytt arbete. De främsta orsakerna är att man antingen inte vet vad man vill jobba med eller att det innebär för stor risk att byta jobb.

Det här låter rimligt, tycker jag. Det är nämligen en avsevärd skillnad på att lämna och att längta. Det är lättare att fokusera på det man vill bort ifrån och ha mindre av än att formulera vad man vill ha mer av i sitt arbetsliv (och kanske livet i sin helhet). Man vill bort från den pressade arbetssituationen, den ständiga övertiden och de tidspressade kollegorna. Man vill bort från den dåliga löneutvecklingen, de försämrade utvecklingsmöjligheterna och bristerna i ledarskapet. Men vad vill man egentligen till, utan att det bara blir drömmar och vilda fantasier?

När fokus är att vilja komma bort från sin nuvarande situation ökar frustrationen och meningsfullheten minskar. Jag vet att om man skulle börja med att välja om sitt jobb är det en bra start. Inte så att det nödvändigtvis kommer leda till att man byter karriär. Däremot kommer det öppna upp för möjligheten att formulera sin längtan.

Omval är för dig som mår bra och har flow

De flesta tänker nog att ett omval är för den som känner sig frustrerad över sin situation eller känner sig vilsen i livet. Och de ingångarna är förstås en bra start. Men jag skulle önska att det var precis tvärtom. Att man gör omval när man mår som allra bäst och känner att man är på topp, både på jobbet och i privatlivet.

När du har flow i livet finns det bara möjligheter. Egentligen vill du inte ha mindre av något, utan snarare mer. Utmaningar som sporrar och triggar dig till att bli ännu bättre. Du har idéer på saker du vill förverkliga. Inte nu, men sen. Du vet att du har möjligheten och att det bara handlar om tajming.

Du kanske upplever att du är i en period av tur. Egentligen vet du att det är din erfarenhet och skicklighet som har fört dig hela vägen hit. Och du känner på dig att det kommer föra dig ännu längre. Om och när du själv vill.

Med omval i de perioder du känner dig stark och mår bra blir det lättare att identifiera vilken nästa utmaning du ska anta eller nästa våg du ska surfa på. Det kommer ge dig en ytterligare skärpa i din blick. Lycka till.